تماس با ما : 22853530-021
درباره نمایشگاه:

 

 

تاریخ شروع:
يكشنبه 99/05/26 (08/16/2020)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 99/05/30 (08/20/2020)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
071-36200040
فکس:
071-36200047