تماس با ما : 22853530-021
درباره نمایشگاه:

 

 

تاریخ شروع:
سه شنبه 99/05/21 (08/11/2020)
تاریخ پایان:
جمعه 99/05/24 (08/14/2020)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی