تماس با ما : 22853530-021
درباره نمایشگاه:
تاریخ شروع:
دوشنبه 99/02/01 (04/20/2020)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 99/02/03 (04/22/2020)
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
09397559393/021-44787934-5
فکس:
021-89779089
 
 
برگزار کننده:
توسعه نمایشگاهی شریف خاورمیانه