تماس با ما : 22853530-021

تاریخ برگزاری : 4 الی 6 آذر ماه 1398

محل برگزاری : محل نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران(بوستان گفتگو)

021-22853530

http://samainfo.ir/e4.html