تماس با ما : 22853530-021
درباره نمایشگاه:

هتل اسپیناس

تاریخ برگزاری نمایشگاه: 20و21 تیر ماه