تماس با ما : 22853530-021
پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 19 تا 22 تیر 1397
وب سایت نمایشگاه: http://www.titexgroup.com
اطلاعات تماس برگزار کننده: 22397540 - 22397296 - 22396947