تماس با ما : 22853530-021
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 2 الی 5 مرداد ماه