تماس با ما : 22853530-021
پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 29 خرداد تا 2 تیر
اطلاعات تماس برگزار کننده: 32253465-6