تماس با ما : 22853530-021
درباره نمایشگاه:

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تاریخ برگزاری نمایشگاه: 18 تا19 اردیبهشت