تماس با ما : 22853530-021
پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 5 تا 8 اردیبهشت 1397
وب سایت نمایشگاه: http://www.ojangroup.com
اطلاعات تماس برگزار کننده: 09120981986 خانم عربشاهی