تماس با ما : 22853530-021
تاریخ برگزاری:
سه شنبه 2 آبان الی جمعه 5 آبان 1396
کشور:
ایران
شهر:
تبریز
توضیحات:

سومین نمایشگاه ساختمان 2 ایران – تبریز

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی تبریز
نشانی:
ایران - تبریز - تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
وب سایت: