تماس با ما : 22853530-021
  1.   نخستین کنفرانس فناوریهای نوین ،سازه های مدرن در هزاره سوم
  2.   نخستین همایش تکنولوژی بخار
  3.   ششمین همایش و نمایشگاه ملی قیر و آسفالت ایران
  4.   همایش نوین صنعت ساختمان ایران و ترکیه
  5.   اولین نمایشگاه مسکن و انبوه سازان، کاشی و سرامیک و صنایع نوین ساختمانی و اولین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته
  6.   هفتمین نمایشگاه بین المللی مصالح و تکنولوژي ساختمان همزمان با هفتمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور، پله هاي برقی، صنایع و تجهیزات وابسته همزمان با اولین نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته اصفهان
  7.   ششمین نمایشگاه صنعتی سازي ساختمان، همزمان با ششمین همایش تخصصی تجهیزات و فن اوري هاي نوین صنعتی سازي ساختمان مصلی تهران
  8.   سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان
  9.   هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، کاشی، سرامیک، سنگ و صنایع وابسته، همزمان با نمایشگاه تخصصی تأسیسات و سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی، همزمان با نمایشگاه تخصصی عمران، ماشین آلات راهسازی و شهرسازي خرم آباد
  10.   بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلی مصلی تهران