تماس با ما : 22853530-021

نمایشگاه های بین المللی ساختمان

نمایشگاه پوردنونه
پوردنونه , ایتالیا
21 - 18 مهر 1396

 

 

نمایشگاه تجهیزات مبلمان و دکوراسیون ایتالیا نمایشگاهی بین المللی برای اجزا و لوازم جانبی صنعت مبلمان است و یک رویداد موفق در صنعت مبلمان محسوب می شود. حضور خریداران و طراحان بین المللی عالی رتبه از صنعت مبلمان، ثابت کرده که همواره تاثیر نمایشگاه تجهیزات مبلمان و دکوراسیون ایتالیا در گشایش مرزهای جدید تجاری برای شرکت ها بسیار حائز اهمیت است و یک عامل استراتژیک محسوب می شود. حضور مقامات برتر ایتالیایی و از آن مهمتر شرکت کنندگان بین المللی، بار دیگر اعتبار این دوره از نمایشگاه برای صنعت بین المللی مبلمان را نشان می دهد. این رویداد به عنوان یک نمایشگاه بین المللی حوزه هایی چون اجزا، محصولات نیمه تمام و لوازم جانبی صنعت مبلمان را تحت پوشش قرار می دهد.