تماس با ما : 22853530-021

نمایشگاه های بین المللی ساختمان

نمایشگاه ساختمان کره جنوبی

مرکز نمایشگاهی COEX سئول , کره جنوبی
11 - 08 تیر 1396

Korea Build

 

)

 

نمایشگاه ساختمان کره جنوبی مهمترین نمایشگاه ساختمان این کشور به شمار می رود. از 1986 ، شرکتکنندگان و خریداران روابطی صمیمانه با نمایشگاه صنعت ساختمان کره جنوبی برقرار کردهاند. قابلیت این نمایشگاه در انتقال نتایج عالی که با یک اخلاق کاری صادقانه و استوار بهم پیوسته است، به نمایشگاه اجازه داده تا به عنوان یک برند که هدایت گر راه در توسعه و نمایش خانهسازی است، برجسته باشد. در واقع، نمایشگاه ساختمان کره بالاترین تعداد شرکتکنندگان را در صنعت نمایشگاه خانه دارد.